Amalgamation Choir, Live at the Library, Ksenitia tou Erota / The Exile of Eros (Giorgos Kalogirou)