Amalgamation Choir, Live at the Library, Ksenitia tou Erota (Giorgos Kalogirou)