…za leto dvanajsto tega tisočletja

/…for the twelfth year of this millennium