Altman-Akhmatova_1914

Nathan Isaevich Altman, Portrait of Anna Akhmatova (1914)