edo_murtic_VrsarEdo Murtić, Krajolik sa tri otoka, Vrsar, Croatia