hana-stupica_rokavickaRokavička, ukrajinska ljudska pravljica, prevod Kristina Brenkova, ilustracije Hana Stupica, Mladinska knjiga, 2014