Megla/Fog

Medla luna se poslavlja. / S postle skočim, zebe me. / Slišim kašelj skozi okno. / Vse sama megla z jezera. // Megla. Megla. // Luna me je uslišala. / Posnela meglico z jezera. / Megla. Megla. Megla z jezera… // Vidim ljubega slovo jemat. / Oh kako mi je hudo. / Z bogom hodi, dobro bodi. / Predragi, prosim, spomni se še kdaj. // Še kdaj. // Luna me je uslišala. / Prekrila z meglico dragega. // Megla. Megla. Megla z jezera… / Medla luna je zbledela. / V ritmu kapljic se dani. / Vse potihne tik pred zoro. / Se trga megla z jezera. // Megla. Megla. // Luna me je uslišala. / Prekrila z meglico dragega. // Megla. Megla. Megla z jezera…

The dim moon wanes. / Shivery, I hop from the bed. / I hear coughing through the window. / Everywhere, just fog from the lake. // Fog. Fog. // The moon granted me a wish. / Skimmed the lake, took the fog away. // Fog. Fog. Fog from the lake… // I see my loved one bid goodbye. / Oh, how hard I find it! / Farewell, may you be well. / My love, please remember once in a while. // Once in a while. / The moon granted me a wish. / Concealed my loved one in the fog. // Fog. Fog. Fog from the lake… / A dim moon disappearing. / Dawning in the rhythm of the drops. / Before dawn it all goes quiet. / The fog is tearing from the lake. // Fog. Fog. / The moon granted me a wish. / Concealed my loved one in the fog. // Fog. Fog. Fog from the lake…

besedilo/lyrics: trad./Eka Vogelnik                                               glasba/music: Brina