P1240217Osorski perivoj skulptura „Kiparstvo i glazba“, otok Cres, Hrvaška