matisse_polynesia the seaHenri Matisse, Polynesie /Polynesia, La Mer /The Sea, 1946