reichman_medvedki-sladkosnedki1Srečko Kosovel, Medvedki sladkosnedki, naslikala Jelka Reichman, Mladinska knjiga 1983