Uniunea Artiştilor Plastici din România, Timișoara