Lučka Koščak, Podvodni angel /Underwater angel, 26.maj 2018

Kip, ki so ga poimenovali Podvodni angel, so potopili v Svetem Juraju na Hrvaškem ob otočku Lisac na globino 15 metrov. Akcijo je vodil Miro Potočnik, potapljač in direktor Vivera, potaplaškega kluba. Snemalec in videopriredba Tone Stojko.