Ivan Meštrović; Slavonijo, zemljo plemenita; Vrpolje, Hrvaška