Giotto, St. Francis Preaching to the Birds, 1295-1300, Fresco, St. Francis Upper Church, Assisi, Italy

Najvišji, vsemogočni, dobri Gospod, / tebi hvala, slava in čast in ves blagoslov. / Tebi, najvišjemu, edinemu pristoji / in nihče ni vreden tebe imenovati. // Hvaljen, moj Gospod, z vsemi tvojimi stvarmi, / posebno s soncem, velikim bratom, / ki razsvetljuje dneve in nas. / Lepo je in v velikem sijaju žari. / Tebe, Najvišji, odseva. // Hvaljen, moj Gospod, v sestri luni in zvezdah; / ustvaril si jih na nebu jasne, dragocene in lepe. // Hvaljen, moj Gospod, v bratu vetru in zraku, / v oblačnem in jasnem, / sploh vsakem vremenu, / s katerim ohranjaš svoje stvari. // Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri vodi; / mnogo koristi ponižna, dobra in čista. // Hvaljen, moj Gospod, v našem bratu ognju, / v katerem nam noč razsvetljuješ; / lep je in vesel in krepak in močan. // Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri zemlji, / ki nas kakor mati hrani in nam gospodinji, / in prinaša različno sadje / in pisane rože z zelenjem. // Hvaljen, moj Gospod, v onih, / ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo, / in prenašajo slabosti in trpljenje. / Blagor njim, ki ostanejo v miru, / zakaj ti, Najvišji, jih boš kronal. // Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri smrti, / ki ji nihče v življenju ne uide. / Gorje njim, ki umrjejo v smrtnem grehu, / a blagor njim, ki počivajo v tvoji najsvetejši volji, / zakaj druga smrt jim ne bo mogla storiti žalega. // Hvalite in poveličujte mojega Gospoda in zahvalite se mu in služite mu / v veliki ponižnosti.

Sončna pesem, Sveti Frančišek Asiški