platana, Štivan, september 2020

Tudi drugi Rebulovi zgodovinski romani niso samo zgodovinski, temveč so tudi nekakšen obračun z aktualnostjo, a roman Maranathà ali Leto 999 je aktualen – ne aktualističen! – v še prav posebnem pomenu te besede. Gre vendar za leto 999, katerega tisočletno ponovitev, namreč leto 1999, bomo prav kmalu dočakali. In kakor tedaj, človeštvo tudi sedaj vedno bolj ugiba, kaj se utegne ob tej koledarski meji prelomiti in spremeniti. Ne manjkajo, prav kakor tedaj, tudi napovedi o koncu sveta ali pa vsaj o veliki prelomnici, po kateri bo človeštvo živelo popolnoma drugače, kakor živi sedaj. V romanu odseva celotno sodobno življenje in njegova velika vprašanja, avtor pa je prav tako resno obdelal zgodovinsko kuliso, na ozadju katere bralec to aktualno stisko podoživlja. Mislim, da v sodobni, ne le slovenski, temveč tudi evropski prozi, zlepa ni dela, ki bi tako plastično uprizorilo vso stisko in zmedo tega koledarsko prelomnega časa, kakor prav ta Rebulov roman. (Vinko Ošlak, 1996)