Vzgornik v pobočju / kavke volijo / razigrani ples.