Napol odprte /oči mladih perunik /polne sinjih sanj. ~ Josip Osti, Panova piščal