»Pojdi od tod, obrni se proti vzhodu in se skrij ob potoku Karitu, ki je vzhodno od Jordana! Pil boš iz potoka in krokarjem sem zapovedal, da te bodo tam hranili.« (1 Kr 17,3-5)