Potem je rekel svojemu služabniku: »Pojdi, poglej proti morju!« Šel je, pogledal in javil: »Nič ni!« Odgovoril je: »Vrni se sedemkrat tja!« Sedmič je javil: »Glej, oblaček vstaja iz morja, majhen kakor moška dlan!« Tedaj je Elija naročil služabniku: »Pojdi in povej Ahabu: ,Zaprezi in se odpelji, da te dež ne ujame!’« (1 Kr 18,43-44)