Ob robu vode sem si rad
umišljal drug svet pri nogah:
visoki in prostrani svod
obrnjen je slepil oko,
prišel se je z menoj
spoznat par drugih nog;
ko sem ob luži se igral,
je v njej povsem nov svet ležál.

⁓ T.T.