Masaccio, sv. Peter oživi Teofilovega sina po 14 letih