Navadni kaprovec /Capparis spinosa

Navadni kaprovec je močno razvejen, do 1,5 m visok listopadni grm s krat­kimi debelci in povešenimi ali plazečimi trnatimi poganjki. Listi so preme­njalno razporejeni, enostavni, širokojajčasti do okroglasti, celorobi, 1-6 cm dolgi in približno enako široki, topi ali izrezani, debeli, kratkopecljati, ob žilah včasih nekoliko rdečkasto obarvani. Cvetovi izraščajo posamezno v osi listov in so hitro minlji­vi, saj zjutraj zacvetijo, sredi dneva pa že ovenijo. Cvetovi so dolgopecljati in 5-7 cm široki. Plod je do 5 cm dolga in do 2,5 cm debela, večse­menska mesnata zelena, pozneje rdečkastorjava jagoda. Nasoljene ali v kis vložene cvetne brste (kapre) uporabljamo kot zna­čilno sredozemsko začimbo. Navadni kaprovec je avtohtono razširjen v vsem Sredozemlju, na Krimu in ponekod v zahodni Aziji. Njegova avtohtonost v Sloveniji, kjer je redek, ni povsem jasna.