je 546 metrov visok hrib na Tržaškem Krasu, ki leži v dveh državah, njegov vrh pa tik za mejo. Izvorno slovensko ime hriba se nanaša na ovce (narečno uouca) in domačini mu rečejo Uounik. (Pravljične poti brez meja, I. Cerar)