… Prišla si kot jutranja zarja. / Tvoj glas me je obudil, / mehkoba rose je oživila mojo dušo. / Bil je dan kot drugi, / pa vendar drugačen, / poln zaupanja, / kot prvi pogled slepca. / Vedel sem, da si ti, / skrivnostna harfa, / ki odzvanja v mojem srcu. ⁓ M.P.